HAYLEY - Creative Personal CV/Resume HTML Template

HAYLEY - Creative Personal CV/Resume HTML Template

HAYLEY - Creative Personal CV/Resume HTML Template

HAYLEY là một mẫu HTML CV / Resume cá nhân sáng tạo, thanh lịch và hợp thời trang.

Bạn có thể sử dụng nó cho nhiều trang web, đặc biệt là danh mục đầu tư cá nhân và các trang web đại lý sáng tạo khác.


Download

Phản ứng của bạn là gì?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0