PHP Script For Selling Digital Products And Digital Downloads

PHP Script For Selling Digital Products And Digital Downloads

PHP Script For Selling Digital Products And Digital Downloads

Valexa, một tập lệnh php của nhà cung cấp duy nhất để bán các sản phẩm kỹ thuật số, phần mềm, đồ họa, âm thanh, video, phông chữ, mẫu và mọi mặt hàng có thể tải xuống. Nó hỗ trợ Dropbox, Google Drive và ổ Yandex làm hệ thống lưu trữ tệp và PayPal, Stripe, Iyzico, Razorpay và Skrill làm hệ thống thanh toán. Người dùng có thể dễ dàng đăng nhập bằng các tài khoản xã hội, Gmail, Linkedin, Vkontakte, Facebook, Twitter và Github.

DEMO DOWNLOAD

Phản ứng của bạn là gì?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0